TUNGKOL SA AMIN

Bagaman karamihan sa mga kaso ng pagkakaroon ng lagnat ay hindi naman mapanganib, ang pagkakaroon nito ay nagdudulot ng panghihina at malamang na mauwi sa seryosong mga kumplikasyon kung mapapabayaang hindi natutukoy ang sanhi ng pagkakaroon ng lagnat.

Ang Lagnat.info ay isang website na tutulong sa iyo na maunawaan ang mga bagay tungkol sa lagnat; mga sanhi at pangunang lunas dito.

Tutulong din ito sa iyo na malaman ang mga bagay na dapat at hindi dapat gawin kung ikaw o ang iyong mga anak ay inaapoy ng lagnat. Ipinapakita din sa website na ito ang mga kaugalian at paniniwala na karaniwang ginagawa ng mga tao sa pag-aakalang nakakatulong subalit nakakasama pala talaga.

Libre po ang pagbisita sa Lagnat.info. Kung may mga katanungan kayo ukol sa lagnat, mangyaring magbisita sa website na ito para sa karagdagang mga impormasyon.