Ano ang Gagawin sa Lagnat na Pabalik balik?


ad

Ano ang lagnat na pabalik balik? Ang pagkakaroon ng lagnat ay isang pangkaraniwang nangyayari sa isang bata. Ang pagtaas ng temperatura ng katawan at pag labas ng iba pang sintomas ay natural lamang sa batang may lagnat. Ngunit paano kapag pabalik balik ito? bakit kahit may gamot naman ay pabalik balik pa rin ang lagnat? Importante sa mga magulang na maobserbahan ang pabalik balik na lagnat ng bata upang matigil ito at hindi mauwi sa malubhang kondisyon. Ano-ano nga ba ang mga dapat na gawin sa lagnat na pabalik balik? Narito ang mga sumusunod na mga dapat tandaan.

Mga dapat gawin sa lagnat na pabalik balik

Una, Kung ang bata ay mayroon ng iniinom na gamot at may mabisa naman itong epekto, importanteng sundin ang instruksyon na nasa gamot. Huwag na huwag palalampasin ang naka takdang oras na pag inom ng bata. Nagiging resulta ito sa pabalik balik na lagnat ng bata.

Hayaan lamang ang bata na mag pahinga mas maigi kung nakahiga lamang ito kahit na pansamantalang humupa ang lagnat. Tandaan na ang pag inom ng gamot ay nagiging resulta ng pag hupa ng lagnat ngunit ito ay pansamantala lamang hanggang matapos ang gamotan. Importante na huwag mapagod ang bata.

Kung nagawa ninyo ng mabuti ang unang dalawang nabanggit, ngunit pabalik balik pa rin ang lagnat at umabot na ng tatlong araw, mas maigi na komunsulta na sa doktor upang matingnan ang tunay na kondisyon ng pasyente.

Pabalik balik na lagnat tuwing gabi

Bakit kaya pabalik balik ang lagnat ng bata? At bakit kaya tuwing gabi ito nangyayari? kung saan itinuturing ng mga matatanda na kritikal na oras para sa mga batang may lagnat. Ayon sa pag aaral, ang pabalik balik na lagnat tuwing gabi ay resulta ng pag babago ng temperatura ng paligid. At dahil nga gabi, malamig ang klema ay siguradong lalagnatin uli ang bata lalo’t kung ang dahilan ng kanyang lagnat ay sipon at ubo. Pero paano nga ba natin ito maaiwasan? Narito ang ilan sa mga simpleng paraan upang maiwasan ang pabalik balik na lagnat tuwing gabi.

Pabalik balik na lagnat tuwing gabi paano maiiwasan?

Natural lamang sa bata ang maglaro kapag humupa ang lagnat nito. Ngunit mahalaga rin para sa mga magulang na isaalangalang muna ang kondisyon ng anak at huwag na huwag nga itong payagan na lumabas ng bahay kahit sandali lang, lalo’t kung may sipon ito at ubo. Ang ambon kapag gabi ay posibleng maging sanhi ng pag balik ng lagnat.

Kung ang bata ay may hapo o asthma, importante rin na mayroon siyang iniinom na gamot para dito dahil isa rin itong sanhi kung bakit pabalik balik ang lagnat tuwing gabi. Kasama na rin siyempre ang gamot para sa lagnat. Tandaan, kailangan uminom ang bata ng gamot sa tamang oras at tamang dosis upang maiwasan ang pabalik balik na lagnat.

Kung ang lagnat ay sanhi ng impeksyon natural lamang na pabalik balik ito. Kinakailangan ng bata ng antibiotic upang malabanan ang impeksyon na nagiging sanhi nga pabalik balik na lagnat. Kung kaya’t kinakailangan ng bata na komunsulta sa doktor upang maka pag pa check up at ng malaman ang tunay na kondisyon nito.

Pabalik balik na lagnat ng bata, huwag isawalang bahala!

Ang lagnat ay kadalasang may kasamang pananakit ng katawan kaya ito ay nangangailang malunasan para maibsan ang hirap na dala ng mataas na temperatura. Ang pangangailangan na magpatingin sa doktor ay nakadepende sa iyong edad o sa sanhi ng iyong lagnat, lalo na kung ito ay isang pabalik balik na lagnat. Ang ilang dalubhasa ay naniniwala na ang lagnat ay isang uri ng natural na proseso sa katawan na kailangan upang labanan ang impeksyon. Mayroon din naming lagnat na hindi dala ng impeksyon. Ang lagnat ay karaniwan nang hindi mapanganib, subalit ang sobra-sobrag pagtaas ng temperatura sa katawan ay maaaring maging sanhi ng heat stroke at kumbulsyon, kaya nangangailangang lapatan ng pangunang lunas.


ad