Lagnat ng Baby: Ano ang Gagawin Kung May Lagnat si Baby?


ad

Ang lagnat o “fever” ay isang karaniwang sakit sa mga bata at sa mga baby. Pero talaga namang nakakabahala kapag nilalagnat ang kanilang anak. Lalo na kapag nakikita nilang nahihirapan ang kanilang anak dahil sa lagnat ay talaga namang masakit sa kalooban. Kaya importante para sa mga magulang na malaman ang mga mahahalagang dapat gawin sa tuwing may lagnat ang kanilang baby. Una siyempre dito ang mga sintomas na mapapansin nila sa simula pa lamang ng pag kakaroon ng lagnat. Ang lagnat ng baby ay huwag isawalang bahala kaya narito ang ilang mga sintomas ng lagnat ng baby na maaaring makatulong sa mga magulang.

Mga sintomas sa lagnat ng baby

 • Temperature na higit sa 37.8 C. Kaya importante sa mga magulang lalo na kapag mayroong baby sa loob ng bahay ang pagkakaroon ng Thermometer sa lahat ng oras. Ang thermometer ay isang device na nag susukat sa temperatura ng isang bata o baby.
 • Ang pagsusuka ay isa pang sintomas na may lagnat ang baby. lalo na kung paulit-ulit ang kanyang pag susuka ay talaga namang nakakabahala ang ganito. At maaari pang mauwi sa dehydration.
 • Pagsakit ng ulo isa pang sintomas na may lagnat ang baby. Ngunit paano ba natin malalaman kung sumasakit ang kanyang ulo kung hindi pa naman siya nakakapag salita? Pwede natin siyang obserbahan, mapapansin ninyo na parang hindi siya mapakali at paulit-ulit na umiiyak. Isang posibilidad na masakit ang kanyang ulo na sanhi ng nag uumpisang lagnat.
 • Ang pagkawala ng gana sa pagkain o pag dede ay isa ring sintomas na may lagnat ang baby. At mapapansin mo na mas gusto niyang mag pa hele sa kanyang magulang kaysa sa kumain o dumede.

Mga simpleng sintomas lamang yan na kapag napabayaan ay maaring lumubha at ikapahamak ng bata. Kagaya ng nasabi ko, kailangan maintindihan ng mga magulang kung ano ang mga dapat gawin kapag napansin nila ang mga ganitong klaseng sintomas. Kaya naman narito ang mga sumusonod na tiyak na makakatulong sa mga magulang na maagapan ang lagnat ng kanilang baby.

Mga dapat gawin kapag may lagnat si baby

 • Pag lagay ng cold-compress sa noo. Makakatulong ito upang maibsan ang init na nararamdaman ng baby dulot ng lagnat. At makakatulong din ito upang makaiwas sa grabeng pagtaas ng lagnat na maaaring mauwi sa kombulsyon.
 • Painumin ng gamot. Kung hindi pa nakapag konsulta sa doktor ay maaari ninyong painomin si baby ng Paracetamol na angkop sa kanyang gulang. Sa pamamagitan nito, makakatulong ito upang pansamantalang mawala ang lagnat ng bata. Painomin ang bata ayon sa dosis nito isang beses kada apat na oras hanggang mawala ang lagnat.
 • Pagpaligo sa baby sa pamamagitan ng binasang malambot na tela sa maligamgam na tubig. Mas mabuting manatiling presko ang pakiramdam ng bata upang makaiwas sa pagtaas ng lagnat na pwedeng mauwi sa kombulsyon.
 • Pasuotin ang bata ng mga preskong damit mas maigi kung puting damit para maaliwalas sa pakiramdam. Mas maganda at makabubuti sa pakiramdam ng bata ang laging malinis at presko ang pakiramdam.
 • Regular na pagpalit ng malinis na damit sa baby ay mainam rin na gawin sa tuwing may lagnat si baby. Hindi lang presko sa pakiramdam ni baby, makakaiwas rin siya sa mga bakterya na pwedeng dumapo sa kanya dahil sa may lagnat siya.

Lagnat ng baby, mga dapat iwasan

Importante rin para sa mga magulang na malaman nila ang mga hindi dapat gawin sa tuwing may lagnat ang kanilang sanggol. Ano-ano nga ba ang mga dapat iwasan na gawin sa lagnat ng sanggol? Narito ang mga sumusonod:

 • Iwasan na mainitan ang bata kagaya ng pagbalot nito gamit ang kumot. Kailangan manatiling presko ang sanggol upang maiwasan ang pagtaas ng lagnat. Ang mainit na pakiramdam ng bata ay mag papalala lamang sa kanyang kondisyon.
 • Iwasan ang pag palit ng gamot. Hanapin ang pinaka hiyang na gamot para sa sanggol at huwag na itong palitan maliban na lamang kung wala itong epekto sa kanya.
 • Huwag paligoan ang bata ng malamig na tubig. Maaari lamang lumala ang lagnat ng sanggol kung papaligoan siya ng malamig na tubig.
 • Huwag painomin ang sanggol ng iba’t-ibang gamot. Mas maiging ikonsulta muna sa doktor upang malaman ang pinaka angkop na gamot para sa sanggol.

Lagnat kapag nangingipin

Ano ba ang nangingipin o teething sa ingles? Ito ay isang mahalagang parte sa pag develop ng bata. Karaniwan itong nagsisimula sa 6 na buwang gulang na sanggol pero mayroon din namang 3 buwan palang ay nag sisimula na ang pag tubo ng ngipin.

Ang lagnat kapag nangingipin ay natural lamang sa isang sanggol. Ngunit importante rin na malaman ng mga magulang ang mga sintomas nito dahil dumaranas ng lagnat ang bata kapag nangingipin. Narito ang mga sumusonod na sintomas:

 • Nahihilig mangagat ang bata. Isa lamang itong sintomas na nag sisimula ng tumobo ang ngipin ng sanggol. Natural lamang na reaksyon ng bata na idiin ang kanyang gilagid o kumakagat.
 • Paglalaway ng bata. Isa pang sintomas na nangingipin na ang sanggol. Dahil ito sa pag hilig niya sa pangangagat na sanhi ng pangangati ng gilagid. Natural lamang itong reaksyon ng bata.
 • Lagnat. Ito ang pinaka importante sa lahat, at ito ang kinakailangan bantayan ng mga magulang. Kagaya nga ng sabi ko, ang simpleng lagnat na gaya rin ng pag tubo ng ngipin ng bata ay walang pag kakaiba sa ibang lagnat na maaaring magdulot ng panganib sa sanggol.

ad